Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2017

galadriel
Łatwo jest podjąć spokojną, rozsądną decyzję z wieczora, co innego zaś wprowadzić ją w czyn w jasnym blasku dnia.
— Truman Capote
Reposted fromMissTake MissTake viagdziejestola gdziejestola
0157 be26
Reposted fromamberwaves amberwaves viagaiqus gaiqus

October 30 2017

1313 f798 500
Reposted fromvxnsa vxnsa viaabl abl
galadriel
galadriel

October 17 2017

3132 d008
Reposted frombrumous brumous viachudazupa chudazupa
galadriel
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromherside herside viagdziejestola gdziejestola
galadriel
7049 ca34
galadriel
5828 90ed 500
Japan, Tokyo, Inokashira
Reposted fromvolldost volldost viathor7o thor7o

September 28 2017

galadriel

:-D
6478 5520 500
Reposted fromhawke hawke viaasparagus asparagus

August 10 2017

galadriel
4900 88bb
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven vialaluna laluna
galadriel
galadriel
1386 8442 500
Reposted fromxempx xempx viagdziejestola gdziejestola

July 29 2017

galadriel
Wszystko co było dawniej wydaje się dziwne. Czasem wydaje się, że tego w ogóle nie było. Czasem wydaje się to wszystko straszne, czasem śmieszne, czasem głupie. Ale nie takie jak było naprawdę.
— Hłasko "Pijany o dwunastej w południe".
Reposted fromMagnolia11 Magnolia11 viagdziejestola gdziejestola
galadriel

August 10 2017

galadriel
galadriel
1386 8442 500
Reposted fromxempx xempx viagdziejestola gdziejestola

July 29 2017

galadriel
Wszystko co było dawniej wydaje się dziwne. Czasem wydaje się, że tego w ogóle nie było. Czasem wydaje się to wszystko straszne, czasem śmieszne, czasem głupie. Ale nie takie jak było naprawdę.
— Hłasko "Pijany o dwunastej w południe".
Reposted fromMagnolia11 Magnolia11 viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl