Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

galadriel
Andrzej Kotański "Wiersze o moim psychiatrze"
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty viadead-inside dead-inside

July 09 2015

0316 d289 500

aseaofquotes:

– Kurt Vonnegut

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viagaiqus gaiqus
galadriel
Słowa są ciężkie jak kamienie. Przygniatają do ziemi i ciążą jak skały. Gdyby ptaki umiały mówić, nie mogłyby latać.
— dr Joel Fleischman, serial "Przystanek Alaska"
Reposted fromhormeza hormeza viagaiqus gaiqus
galadriel

July 06 2015

galadriel

23 Emotions people feel, but can’t explain

from iheartintelligence.com (via lovedbythesavior):

 1. Sonder: The realization that each passerby has a life as vivid and complex as your own.
 2. Opia: The ambiguous intensity of Looking someone in the eye, which can feel simultaneously invasive and vulnerable.
 3. Monachopsis: The subtle but persistent feeling of being out of place.
 4. Énouement: The bittersweetness of having arrived in the future, seeing how things turn out, but not being able to tell your past self.
 5. Vellichor: The strange wistfulness of used bookshops.
 6. Rubatosis: The unsettling awareness of your own heartbeat.
 7. Kenopsia: The eerie, forlorn atmosphere of a place that is usually bustling with people but is now abandoned and quiet.
 8. Mauerbauertraurigkeit: The inexplicable urge to push people away, even close friends who you really like.
 9. Jouska: A hypothetical conversation that you compulsively play out in your head.
 10. Chrysalism: The amniotic tranquility of being indoors during a thunderstorm.
 11. Vemödalen: The frustration of photographic something amazing when thousands of identical photos already exist.
 12. Anecdoche: A conversation in which everyone is talking, but nobody is listening
 13. Ellipsism: A sadness that you’ll never be able to know how history will turn out.
 14. Kuebiko: A state of exhaustion inspired by acts of senseless violence.
 15. Lachesism: The desire to be struck by disaster – to survive a plane crash, or to lose everything in a fire.
 16. Exulansis: The tendency to give up trying to talk about an experience because people are unable to relate to it.
 17. Adronitis: Frustration with how long it takes to get to know someone.
 18. Rückkehrunruhe: The feeling of returning home after an immersive trip only to find it fading rapidly from your awareness.
 19. Nodus Tollens: The realization that the plot of your life doesn’t make sense to you anymore.
 20. Onism: The frustration of being stuck in just one body, that inhabits only one place at a time.
 21. Liberosis: The desire to care less about things.
 22. Altschmerz: Weariness with the same old issues that you’ve always had – the same boring flaws and anxieties that you’ve been gnawing on for years.
 23. Occhiolism: The awareness of the smallness of your perspective.
Reposted frommr-absentia mr-absentia viadead-inside dead-inside
galadriel
0689 00b6 500
Reposted fromimbirro imbirro

June 06 2015

0684 eac8 500

Damn hooman…

galadriel
5382 070d 500
który da jeść
Reposted frombrzoskvinia brzoskvinia viaLuukka Luukka

June 01 2015

5793 075c 500

lazypacific:

“Imagine you’re at a party. A guy offers you a drink. You say no. He says ‘Come on, one drink!’ You say ‘no thanks.’ Later, he brings you a soda. ‘I know you said you didn’t want a drink, but I was getting one for myself and you looked thirsty.’ For you to refuse at this point makes you the asshole. He’s just being nice, right? Predators use the social contract and our own good hearts and fear of being rude against us. If you drink the drink, you’re teaching him that it just takes a little persistence on his part to overcome your ‘no.’ If you say ‘Really, I appreciate it, but no thanks’ and put the drink down and walk away from it, you’re the one who looks rude in that moment. But the fact is, you didn’t ask for the drink and you don’t want the drink and you don’t have to drink it just to make some guy feel validated.” —The Art of “No” (Jennifer P.)

galadriel
9736 d520
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadarthsadic darthsadic
9370 22db 500

dynastylnoire:

How my cat feels about snow

the littlest nope ever

Reposted fromheylola2 heylola2 viadarthsadic darthsadic
galadriel
6560 2850
Reposted fromkredkowa kredkowa viadarthsadic darthsadic
7247 bcff 500

clepse:

One of me favourite books, a Gray’s Anatomy for mythological creatures.

The Resurrectionist // Eb Hudspeth

Reposted fromszszsz szszsz viadarthsadic darthsadic

May 30 2015

galadriel
3370 2629

May 26 2015

galadriel

May 13 2015

galadriel

May 12 2015

galadriel
Większość ludzi kocha z zamkniętym sercem, tylko jeśli coś się stanie albo nie stanie, tylko do pewnego momentu. Jeśli osoba, którą kochamy, zrani nas, zdradzi, porzuci, rozczaruje, jeśli okaże się, że trudno ją kochać, często przestajemy. Chronimy nasze delikatne serca. Zamykamy się, uciekamy, wstrzymujemy, odłączamy, wycofujemy. Czasem nawet nienawidzimy. 
Większość ludzi kocha warunkowo. Większości ludzi nikt nigdy nie prosi, by kochali całym, otwartym sercem. Kochają tylko częściowo i jakoś dają sobie radę.
— Lisa Genova
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

May 10 2015

galadriel
Kochałem się z nią siedem minut. Na więcej nie chciało mi się nawet starać. W zasadzie trudno to jakkolwiek nazwać. Ubrania gdzieś uleciały, a razem z nimi całe piękno tajemnicy jaką skrywała. Okazała się być nieco za chuda, nieco za blada i zbyt bardzo drżała, kiedy ja wypijałem kolejną butelkę wina. Kafelki w kuchni były zbyt zimne, by chciało mi się ściągać z niej ten sweter i pozbywać się własnych skarpetek. Nawet nie obchodziło mnie czy jestem czarujący i czy nie bełkoczę bez sensu. Bardziej przejąłem się zbitą szklanką, kiedy sadzałem ją na blat szafki kuchennej. Nie miałem zamiaru znowu kłócić się rankiem z sąsiadką, która maniakalnie nasłuchiwała każdego dźwięku dobiegającego z kamienicy w nocy, by następnego dnia wyjść na klatkę schodową i drzeć się trzy razy głośniej niż wszystko razem wzięte co usłyszała kilka godzin wcześniej. Niewzruszony całymi siedmioma minutami spoglądałem na nią nie czując żadnego zmęczenia ani spełnienia. Przyglądała mi się chyba z chorą nadzieją, że zapalimy papierosa, ja jednak pragnąłem tylko, aby pozbierała swoje ciuchy i wyszła. Najlepiej od razu. Nie chciałem gnieść się z nią w łóżku licząc całą noc, że zniknie bez słowa z mojego mieszkania zanim się obudzę. Chciałem tylko zapomnieć o kolejnym, beznadziejnym wieczorze spędzonym na próbie zapomnienia się, zakrapianym tanim winem i tandetną kopią pewnej kobiety.

May 02 2015

galadriel
1943 0637 500
Hocookiesai
Reposted fromsuckup suckup viablindtext blindtext

April 27 2015

3055 6c7d 500

lasplayaslasmontanas:

A hike is not complete in Glacier until you stumble across one of these beautiful and gentle beings. 

Reposted fromsabelmouse sabelmouse viaasparagus asparagus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl