Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 30 2019

galadriel
4380 30c9
Reposted fromscouserefet scouserefet viakokoloko kokoloko
galadriel
8241 01c9 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaFif Fif

November 16 2019

galadriel
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromhelven helven viagaiqus gaiqus

August 21 2019

galadriel
3784 7664 500
Reposted fromsoftboi softboi

August 13 2019

galadriel
1377 85e7 500
Reposted fromPoranny Poranny viagdziejestola gdziejestola
galadriel
9979 e62c 500
Reposted fromcontigo contigo vianoisetales noisetales
galadriel
9975 d9ff 500
Reposted fromcontigo contigo vianoisetales noisetales

July 27 2019

galadriel
5261 be96 500
Reposted fromsheismysin sheismysin viahormeza hormeza

June 29 2019

galadriel
4403 737b 500
Reposted frompampunio pampunio viagdziejestola gdziejestola
galadriel
Mężczyzna przyglądał się gwiżdżącemu ptaszkowi. Postanowił nawiązać z nim kontakt i również zagwizdał. Ale kanarek natychmiast osowiał i już nigdy się nie odezwał. Bohater przez cały czas zadaje sobie pytanie: cóż on takiego przypadkiem temu ptakowi powiedział? Czy zawiadomił go o śmierci jego odwiecznej miłości?
— Jarosław Mikołajewski w rozmowie z Michałem Nogasiem, "Włosi jakich nie znamy. To oni ratują Europę i chrześcijaństwo", Gazeta Wyborcza Duży Format, 28/17
Reposted from1923 1923 viagdziejestola gdziejestola

June 27 2019

galadriel
Jednym z najzwyklejszych i najbardziej rozpowszechnionych przesądów jest mniemanie, że człowiek ma tylko jakieś dane, określone cechy, że są ludzie dobrzy, źli, mądrzy, głupi, energiczni, apatyczni itd. Ludzie nie są tacy. Możemy powiedzieć o człowieku, że bywa częściej dobry niż zły, częściej mądry niż głupi, częściej energiczny niż apatyczny, i na odwrót; ale będzie nieprawdą, jeśli powiemy o jakimś człowieku, że jest dobry albo mądry, a o innym, że jest zły albo głupi. A my zawsze w ten sposób dzielimy ludzi. I to jest niesłuszne. 
— Lew Tołstoj
Reposted fromxalchemic xalchemic viaMagnolia11 Magnolia11

June 24 2019

galadriel
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdziejestola gdziejestola
galadriel
Moim zdaniem można zużyć całą swoją miłość. Moim zdaniem możną ją całą zużyć na jedną osobę. Można kochać tak mocno i tak głęboko, że nie zostaje już nic dla nikogo.
— Tony Parsons
Reposted fromniente niente vialeksandra leksandra
galadriel
4946 8c83 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy vialukan lukan
galadriel
3949 a80e
Reposted fromrol rol vialukan lukan
galadriel
9897 3249
Reposted fromzciach zciach vialukan lukan
galadriel
6482 809e 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern via100suns 100suns
galadriel
3560 0bec
Reposted fromsosna sosna viatfu tfu

June 20 2019

galadriel
4554 d8c2 500
Reposted fromsoftboi softboi viakotfica kotfica
galadriel
9411 ca6e
Reposted fromteijakool teijakool viaQudaci Qudaci
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl