Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2017

galadriel
3916 8195
Reposted fromDamnjan Damnjan viagdziejestola gdziejestola

May 31 2017

mówiłem nieomal milcząc. a w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.
— Dostojewski (via bevare)
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viaLuukka Luukka
galadriel
4640 f498 500
Reposted fromroxanne roxanne viaLuukka Luukka
5414 e067

Free dive, Kanoa Zimmerman

Reposted fromoolong oolong viaLuukka Luukka

May 04 2017

galadriel

skypig357:

giflounge:

1944 - Snowball the cat tries to take over a machine gun in Normandy so she can shoot some Nazis herself.

Blessed post. Good kitty

Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaMagnolia11 Magnolia11
galadriel

I tak sobie kombinowałem, jakby mogło być, gdyby mogło być.

— Edward Stachura - "Siekierezada"

May 01 2017

galadriel
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viaiblameyou iblameyou
galadriel
0058 3f92
Reposted fromkicak kicak vianastypsychotic nastypsychotic

April 24 2017

galadriel
9843 cc11
Reposted fromparkaboy parkaboy viagdziejestola gdziejestola
galadriel
galadriel
6076 510c 500

obama-biden-memes:

wise words.

Reposted fromaliceofdeath aliceofdeath vianoisetales noisetales
galadriel
9476 212a 500
Reposted fromverronique verronique viamadou madou

April 22 2017

galadriel
Coraz więcej rzeczy rozumiem, coraz trudniej mi to wyrazić w słowach.
— Stefan Kisielewski
Reposted frommarysia marysia viaiblameyou iblameyou
9457 524a
Reposted fromRuisu-kun Ruisu-kun viaLuukka Luukka

April 15 2017

galadriel
8514 3928
Reposted fromAbaddon8 Abaddon8 viaasiekxp asiekxp
galadriel
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viawaco6 waco6
4044 8bd3 500

since1938:

My man Jesus

galadriel
4680 a1ab 500
Reposted fromfeels feels viabadblood badblood
galadriel
Człowiek zawsze jest sam, ze strachu stara się z kimś związać, by pokonać samotność, co - w ostatecznym rozrachunku - nigdy się nie udaje; dlatego należy znaleźć taką osobę, która w twoim towarzystwie poczuje, że była, jest i będzie, od zawsze i na zawsze - samotna; a kiedy dwie takie osoby się spotkają, zjednoczone w rozumieniu samotności, wtedy ogarnia je słodko-gorzkie szczęście, bo wiedzą, że w drugim człowieku znajdują spokój, biorący się z zaakceptowania prawa, którego nie sposób złamać.
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromMissMurder MissMurder viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl