Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

galadriel
4900 88bb
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven vialaluna laluna
galadriel
galadriel
1386 8442 500
Reposted fromxempx xempx viagdziejestola gdziejestola

July 29 2017

galadriel
Wszystko co było dawniej wydaje się dziwne. Czasem wydaje się, że tego w ogóle nie było. Czasem wydaje się to wszystko straszne, czasem śmieszne, czasem głupie. Ale nie takie jak było naprawdę.
— Hłasko "Pijany o dwunastej w południe".
Reposted fromMagnolia11 Magnolia11 viagdziejestola gdziejestola
galadriel

June 01 2017

galadriel
3916 8195
Reposted fromDamnjan Damnjan viagdziejestola gdziejestola

May 31 2017

mówiłem nieomal milcząc. a w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.
— Dostojewski (via bevare)
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viaLuukka Luukka
galadriel
4640 f498 500
Reposted fromroxanne roxanne viaLuukka Luukka
5414 e067

Free dive, Kanoa Zimmerman

Reposted fromoolong oolong viaLuukka Luukka

May 04 2017

galadriel

skypig357:

giflounge:

1944 - Snowball the cat tries to take over a machine gun in Normandy so she can shoot some Nazis herself.

Blessed post. Good kitty

Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaMagnolia11 Magnolia11
galadriel

I tak sobie kombinowałem, jakby mogło być, gdyby mogło być.

— Edward Stachura - "Siekierezada"

May 01 2017

galadriel
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viaiblameyou iblameyou
galadriel
0058 3f92
Reposted fromkicak kicak vianastypsychotic nastypsychotic

April 24 2017

galadriel
9843 cc11
Reposted fromparkaboy parkaboy viagdziejestola gdziejestola
galadriel
galadriel
6076 510c 500

obama-biden-memes:

wise words.

Reposted fromaliceofdeath aliceofdeath vianoisetales noisetales
galadriel
9476 212a 500
Reposted fromverronique verronique viamadou madou

April 22 2017

galadriel
Coraz więcej rzeczy rozumiem, coraz trudniej mi to wyrazić w słowach.
— Stefan Kisielewski
Reposted frommarysia marysia viaiblameyou iblameyou
9457 524a
Reposted fromRuisu-kun Ruisu-kun viaLuukka Luukka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl